Czy empatia to atut czy słabość lidera?
Ciekawostki

Czy empatia to atut czy słabość lidera?

0 komentarzy

Kto nie marzył o tym, by zawsze zachować samokontrolę, by umieć się opanować w każdym miejscu i okolicznościach i być uznanym za osobę, która zawsze mówi to, co właściwe? Emocje są często uważane za słabości, na które należy nałożyć kaganiec w kontekście zawodowym, ponieważ są one często oceniane surowo. Jednak zarówno pracownicy, jak i menedżerowie to przede wszystkim istoty ludzkie kierujące się zmiennymi emocjami. Zamiana ich w roboty pozbawione uczuć byłaby nienaturalna. Dlatego tak ważne jest, aby brać pod uwagę emocje i nauczyć się nad nimi panować, szczególnie w firmie. Czy empatia jest dla lidera atutem czy słabością?

Lider i kontrola jego emocji.

Lider musi przede wszystkim dobrze poznać samego siebie, aby móc kontrolować własne emocje tak, aby nie wpływały one negatywnie na atmosferę w firmie. Muszą również zwracać uwagę na emocje wyrażane przez swoich pracowników i przyjąć postawę sprzyjającą istotnemu i owocnemu dialogowi. Nie powinieneś utożsamiać się z drugą osobą, ale być w stanie ją zrozumieć.

Czym jest empatia?

Empatia wydaje się być odpowiednim zachowaniem dla harmonijnych związków. Przyjęło się uważać, że bycie empatycznym oznacza zdolność do odczuwania tych samych emocji, co druga osoba, co sugerowałoby, że bycie empatycznym, na przykład, oznacza odczuwanie tego samego gniewu, tej samej radości. Lider może znaleźć się w trudnej sytuacji, ponieważ współpracownik, którego cechą charakterystyczną jest permanentny pesymizm, może wpłynąć na lidera i stać się czynnikiem, który sprawi, że atmosfera stanie się niezdrowa.

Kto to snugglers?

Takie zachowanie odpowiadałoby bardziej temu, co jest znane jako wpływ emocjonalny. Z kolei empatia odpowiada zdolności do postrzegania i rozumienia stanów emocjonalnych innej osoby oraz umiejętności odróżniania emocji pracownika od własnych. Zatem empatia w kontakcie z takim pracownikiem polega na stawianiu się w pozycji zrozumienia, aby móc zapewnić mu odpowiednią pomoc i sensowne zarządzanie. Aby to osiągnąć, empatia wymaga zwracania uwagi na sygnały emocjonalne emitowane przez pracownika, przekazywane poprzez twarze, gesty, postawy i język zespołów. Nie zawsze jednak łatwo jest zastosować właściwe zachowanie, ponieważ trzeba umieć postawić się w sytuacji współpracownika i starać się kontrolować własne osądy, aby na przykład nie wpływać na członków zespołu.

Zobacz także:  Co jest dobrego w przedsiębiorczości?

Jaka jest korzyść z empatii?

Stwierdzono, że empatia jest również związana z hierarchicznymi relacjami w pracy: kiedy pracownik pnie się w hierarchii, traci zdolność do dzielenia się emocjami. Z drugiej strony odkryto, że większa empatia przekłada się na lepszą zdolność do utrzymywania harmonijnych relacji. Wydaje się zatem, że promowanie zachowań empatycznych jest niezbędne dla spójności zespołu. Gdyby mogli swobodnie rozmawiać ze sobą, wszyscy profesjonalni gracze w sposób naturalny i kolektywny przyczynialiby się do harmonijnego rozwoju firmy!

Empatia, pierwsza cecha liderów.

Empatia to pierwsza cecha lidera! Okazje nigdy nie przestają się pojawiać, ale często uwikłany w pilne zadania lider zapomina, że empatyczne gesty są często podstawą spójności zespołu. Pytania o zdrowie pracownika i jego rodziny, o naukę dzieci, prezenty z okazji urodzin lub rocznicy, wiedza o tym, jak witać nowych pracowników — to wszystko są tego częścią. Podobnie, możliwość przekazania pracownikowi odpowiedzialności, powierzenie mu misji, pomoc w rozwoju kariery zawodowej to również źródła wzbogacenia. Empatia to przede wszystkim interesowanie się innymi, słuchanie ich. Łatwo powiedzieć, ale tak trudno wyjść poza własne ograniczenia!

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*